ניכור הורי

תהליך הגירושים הינו הישורת האחרונה בתהליך סיום מערכת זוגית בין בני זוג. אמנם המערכת הזוגית מסתיימת, אך כאשר יש ילדים בתמונה, התפקיד ההורי נותר ובני הזוג מחויבים להיפגש ולשמור על קשר בשביל הילדים. בזמן שמריבות נתפסות כדבר טבעי וחלק מהשגרה בשביל ילדים של הורים נשואים, לילדים עם הורים גרושים המתח והכעסים בין הההורים עלול להשפיע מאוד על הילדים. לגירושים יש השפעות על מצבם ההתפתחותי ונפשי של ילדים ואף על מערכות יחסים זוגיות עתידיות. מערכת היחסים של הילדים עם הוריהם תלויה מאוד ביכולת של בני הזוג להפריד בין הבעיות שבניהם לבין היחסים שלהם בתור הורים. ישנם מקרים בהם בני הזוג מסיימים את מערכת היחסים בצורה "מכוערת" והורה אחד גורם לילד לרצות להתרחק מן ההורה השני, באמצעות כל מני מסרים, השפלה של ההורה השני, שקרים ותרמיות, לדבר זה קוראים "ניכור הורי".

ניכור הורי

זוגיות מרוחקת ומנותקת

מערכת יחסים זו מאופיינת בנתק רגשי גדול. בעקבות הנתק תפקיד ההורה של אחד מבני הזוג נמחק. המחיקה היא תוצאה של חוסר יכולת של בני הזוג להפריד בין המערכת יחסים שהסתיימה לבין היחסים ההוריים שצריכים להימשך. אחד מבני הזוג חש דחיה אל בן הזוג השני ומעביר את התחושות הללו דרך הילדים. ההורה הדחוי כביכול לא מצליח לשמור על קשר עם הילדים ובשלב כלשהוא נוצר נתק גדול ומתמשך שמאוד קשה לגשר על הפערים בהמשך. זוהי תוצאה של ניכור הורי, בה הילד תופס צד ומקטלג מיהו ההורה ה"טוב" ומיהו ההורה ה"רע". הדבר משפיע באופן רגשי קשה גם על הילד עצמו ולא רק על ההורה המנוכר. הילד חווה חרדה ואשמה על כך ש״צריך״ לבחור. ההורה המנכר מטפטף לילד במסרים סמויים וגלויים מיהו ההורה שנטש אותו ומיהו ההורה ששם בשבילו וכך גורם לילד "לבחור" את הצד שטוב לו ואוהב אותו. מצבים מהסוג הזה משפיעים נפשית בצורה מאוד קשה על ההורה הדחוי ועלולים לגרום לו למצבים אובדניים וחוסר חשק ויכולת לרצות להמשיך את חייו ללא קשר עם הילד.

ההתמודדות עם מצבים מהסוג הזה להורה הדחוי נראית לעיתים בלתי אפשרית. התמודדות לבד עם המצב הזה לא צריכה להתקיים. טיפול פרטני עם אשת מקצוע בזמנים קשים אלו עשויים להקל ולשחרר מהעול הכבד שיושב על הנפש ולעזור לך לראות את העתיד קצת יותר ורוד, עם כל הקשיים והמהמורות שבדרך.