הערכת מסוכנות

תהליך הערכת מסוכנות

תהליך הערכת מסוכנות ואבחון כוללים מספר שלבים, קודם כל ראיון קליני ראשוני, איסוף אינפורמציה אודות המקרה והאדם ואף שימוש במבחנים פסיכולוגיים.
התהליך הינו בדיקת הערכת מסוכנות של הנבדק במצבו הנפשי למצב הנתון כיום.
בשנים האחרונות ישנה עלייה עם דגש על סביבתו של הפצייאנט, מדובר על חיי החברה, מעורבתו בחיי המשפחה, קיום קשרים חברתיים, מצב כלכלי וגורמים נוספים היכולים להשפיע. 

רמת מסוכנות נבחנת כאשר ישנה התנגשות בין מאפייני אישיות ותנאי חיים, גורמים רבים גורמים לשינוי דחפים תוקפניים של התוקף ולכן נבחנת מידת המוכנות של המטופל לקבל טיפול.

תהליך הערכת סיכון הינו תהליך סבוך ואף מערב אנשי מקצוע שונים במקרים שונים ואת מומחיותם.

הערכת מסוכנות

הערכת מסוכנות לאחר אלימות במשפחה

ישנם מקרי אלימות רבות במשפחה ואותם ניתן לראות לאורך כל ההיסטוריה, אלימות כלפי הורים, אלימות בין בני זוג, אלימות כלפי ילדים, אלימות כלפי הדור השלישי, אלימות בין אחים ועוד.
נושא הערכת סיכון לאלימות הינו תחום שהתפתח רבות בשנים האחרונות ומציע מספר כלים להתמודדות באלימות במשפחה, ברכוש, באלימות כלכלית ומילולית  

נושא הערכת מסוכנות, משמעותי וחשוב ביותר בכל שלבי ההליכים המשפטיים בבתי המשפט למשפחה ולנוער.

דרכים להתמודדות

  • סדנא לשליטה בכעסים
  • תקשורת בונה – חוסר שיפוטיות פיתוח יכולות, הבנה ואמפטיה 
  • בניית מסגרת ואוגנים בתוך הזוגיות שמאפשר פיתוח הקשר מצד שני

שיתוף פעולה עם שירות המבחן מתחילת התהליך במטרה לסייע לפציינט להשתקם ולחזור למעגל חיים תקין, ניתן לקבוע טיפול קצר מועד לאבחון והערכה ראשונית.